Welkom
Wie zijn wij
Visie
Begeleidingstraject
Vergoedingen
Contact
Visie


Onze manier van behandelen is kind- en vaardighedengericht en niet curriculumgericht.
We leren uw kind gebruik te maken van zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden.
Samen met het kind wordt het leerprogramma bepaald, de zogenaamde 'pedagogische methode'. Het kind stelt de leerdoelen zelf en neemt hierin een eigen verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen dat we het kind uitdagen zelf aan te geven waar het hulp bij nodig heeft en wat het bij ons wil leren. Dit helpt het kind zich bewust te worden van het eigen leerproces en ontwikkelt op deze manier een stukje autonomie. Vanzelfsprekend begeleiden wij het kind daarbij en bewaken we de leerlijn, de leerdoelen en de leerinhouden. Als begeleiders hechten we veel waarde aan een positieve benadering, waarbij we ons vertrouwen laten blijken in de mogelijkheden van het kind.
De leerinhoud wordt aanvankelijk zo gekozen dat succeservaringen opgedaan kunnen worden. De 'pedagogische methode' is een interactieve manier van werken, waarbij voortdurend afstemming met ouders, kind en de leerkracht plaatsvindt.
Een kind dat mag meedenken over het eigen functioneren voelt zich serieus genomen en is daardoor actief betrokken bij het eigen leerproces. De leermotivatie wordt vergroot. Resultaten worden snel zichtbaar, niet alleen op leergebied maar ook in het psychisch welbevinden.
In de behandeling maken we graag gebruik van spelvormen. In spelvorm zijn kinderen actief met de leerstof bezig en spelend leren vergroot de motivatie.

 Elke van Rooij, de vormgeefster van ons logo, heeft zelf aan den lijve ondervonden hoe het is om leerproblemen te hebben. Vanwege haar dyslexie heeft zij een intensief behandelingstraject gevolgd en op een positieve manier met haar dyslexie leren omgaan.
Het logo heeft als thema 'samen staan we sterk'.
De cirkels hebben als betekenis dat de drie factoren 'school', 'ouders' en 'behandelaar' samen zorg dragen voor de kern 'het kind'. Iedere factor is anders en heeft een eigen kleur. De factoren overlappen elkaar niet, maar delen hetzelfde doel: het kind beschermen, begeleiden en tot ontplooiing laten komen.
Elke heeft als levensmotto: "ben trots op wie je bent, op wat je maakt, op wat je hebt gedaan en op hoeveel je nog kunt groeien hoe jong of oud je ook bent".
Elke heeft onze visie mooi visueel weergegeven.