Welkom
Wie zijn wij
Visie
Begeleidingstraject
Vergoedingen
Contact
Training werkgeheugen
Leren van de Engelse taal
Leren van de Engelse taal

Zeker wanneer kinderen het moeilijk vinden om te lezen en spellen in hun eigen taal, is het een hele stap wanneer ze voor het eerst Engels krijgen. Ze hebben niet alleen te maken met leren lezen en spellen van woorden maar hebben ook nog te maken met vreemde nieuwe woorden. 

Aan de hand van rollenspel, prentenboeken en gesprekken wekken we de interesse, het vertrouwen en plezier van de kinderen. Naast het Engels lezen en praten krijgt het kind op een gestructureerde manier woorden aangeboden, het Engels idioom. Er wordt gebruik gemaakt van kapstokwoorden en –zinnen die de basis vormen voor de Engelse klank-letterkoppelingen.
Begrip van de Engelse taal wordt opgebouwd door luister- en meeleesopdrachten die gaan over onderwerpen die het kind interesseren. Ook de grammatica komt uitgebreid aan bod waarbij 2 pijlers centraal staan:  gestructureerde aanpak (spellingopzoekboekje, mindmaps) en ondersteuning van het geheugen (tekeningen, foto’s, gebaren,  voorbeelden). 

In de begeleiding wordt geen vaste methode gevolgd, maar aangesloten bij de onderwijsleerbehoefte van uw kind. Deze aanpak sluit aan bij iedere Engelse schoolmethode.